Rubiks kub

1. Första skiktet

Här får du träna själv och vrida tills du vet hur det ska gå till.

Gör det första skiktet klart med vita sidan uppåt, och se till att det är samma färg på varje kantsida. Vrid skiktet så att sidornas färger stämmer med mittbitarna.

2. Mellanskiktet

Nu ska du flytta upp kantbitar till mellanskiktet. Vrid bottenskiktet tills du har en kantbit längst ner med samma färg som sidan mot dig själv och samma färg som sidan till vänster eller till höger. Behåll samma mittbit mot dig själv under hela vridmomentet:

(a) Till vänster kant

1. Vrid botten till höger
2. vänster nedåt
3. botten vänster
4. vänster uppåt
5. botten vänster
6. fronten vänster
7. botten höger
8. fronten höger.

(b) Till höger kant

1. Vrid botten till vänster
2. höger nedåt
3. botten höger
4. höger uppåt
5. botten höger
6. fronten höger
7. botten vänster
8. fronten vänster.

Upprepa tills alla kantbitar hamnat rätt.

3. Sista (översta) skiktet - frontbitar

Vänd bottenskiktet uppåt. Om några kantbitar ligger fel, växla kantbitar mellan fronten och vänster sida:

1. Vrid toppen till vänster
2. fronten höger
3. höger uppåt
4. toppen vänster
5. höger nedåt
6. toppen höger
7. fronten vänster.

4. Sista skiktet - vänd kantbitar

Om några av kantbitarna är felvända, vrid det sista (översta) skiktet så att en sån kantbit är vänd mot dig. Utför vridningarna och var noga med att bara vrida ett skikt i taget. Om det finns mer än en felvänd kantbit i sista skiktet, vrid det så att nästa bit hamnar vänd mot dig. Upprepa vridningarna. Obs! Behåll samma sida mot dej själv tills alla kantbitar är klara:

1. Vrid fronten till höger
2. mitten höger
3. fronten höger
4. mitten höger
5. fronten höger
6. mitten höger
7. fronten höger
8. mitten höger.

5. Sista skiktet - placera hörnbitar

Nu ska du placera hörnbitarna på rätt ställe, även om färgerna kan bli felvända. Obs! Om en hörnbit redan är på rätt plats (dvs färgerna är vid rätt hörn men eventuellt felvända) rotera hela kuben så att den hörnbiten finns i bortre  övre vänstra hörnet innan du börjar:

1. Vrid fronten till höger
2. botten höger
3. fronten höger 2 gånger
4. botten höger 2 ggr
5. fronten höger 2 ggr
6. botten vänster
7. fronten vänster
8. toppen vänster
(upprepa dessa, men notera sista vridningen)
9. fronten höger
10. botten höger
11. fronten höger 2 ggr
12. botten höger 2 ggr
13. fronten höger 2 ggr
14. botten vänster
15. fronten vänster
16. toppen höger.

Om hörnbitar fortfarande är felplacerade, vrid kuben så att den första rätt placerade hörnbiten finns i bortre vänstra hörnet. Upprepa så blir alla hörnbitar i sista skiktet rätt placerade.

6. Sista skiktet - vänd hörnbitar

Här ska du till sist fixa de felvända hörnbitarna. Placera en felvänd hörnbit i främre övre högra hörnet. Upprepa vridmomentet 1-2 gånger tills hörnbiten vänds rätt. Vrid sen sista skiktet, placera nästa felvända hörnbit på samma ställe och upprepa 1-2 gånger.  Obs! Behåll hela tiden samma mittbit mot dig själv:

1. Vrid höger uppåt
2. fronten vänster
3. höger nedåt
4. fronten höger
5. höger uppåt
6. fronten vänster
7. höger nedåt
8. fronten höger

Vrid eventuellt sista skiktet rätt och kuben är klar!

Källa: Troligen en artikel i tidskriften FIB/Kulturfront i slutet av 1970-talet.

Webbtips! Missa inte Lars Petrus otroliga webbplats om hur man (med lå-å-ng träning) lär sig lösa kuben lika snabbt som han.

Lästips! Andrejs Dunkels. 1982. Qben - med tiden rätt vriden. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. ISBN 91-27-60960-X.