Namn åt de döda

Jag deltog 2003-2004 i Sveriges Släktforskarförbunds fortsatt pågående projekt Namn åt de döda. Det går ut på att via olika källor manuellt komplettera cd-skivan Sveriges Dödbok (SDB) med namn, adress, civilstånd och andra uppgifter på avlidna svenskar. Läs mer på projektets hemsida!

Jag har tagit på mig att komplettera Ragunda kommun i Jämtland. Kommunen har fyra församlingar - Stugun, Ragunda, Borgvattnet och Fors. Jag använder följande källor:

Några synpunkter och tips

Komplettera med hjälp av MTL

Grundproblemet med MTL som källa är att du måste känna till kyrkobokföringsfastigheten för att snabbt hitta en person. Hur ska man gå tillväga för att hitta alla återstående avlidna från slutet av 1967 fram till 1972 med hjälp av MTL? Här följer några tips som jag hoppas kan vara till nytta till dig som ska ta fram dessa personuppgifter via DA och MTL:

1. När du excerperar ur DA, notera för gifta män och gifta kvinnor också kyrkobokföringsfastighet - inte bara bostadsadress som är den adress som ska in i SDB. Skriv fastighetsbeteckningarna tillfälligt i kommentarskolumnen. (De ska inte vara kvar där när du lämnar in filen.) Om fastighetsbeteckningen gäller ett pensionärs- eller ålderdomshem, notera tidigare fastighet om den finns med. Om maken avled åren 1967-72 kan han eller hon ha varit kyrkobokförd på samma fastighet vid dödsfallet, och då går det snabbt att hitta vederbörande i MTL.

För änkor och änklingar kan det också vara bra att notera kyrkobokföringsfastighet från det år som ligger närmast före makens dödsår, om du skulle vilja kontrollera uppgifter om maken i MTL.

2. Innan du ger dig på MTL, kolla för alla änkor och änklingar från 1967-1972 om maken finns med i SDB. Notera i så fall makens personnr och bostadsadress tillfälligt i kommentaren eftersom detta kan vara till hjälp att hitta personen i MTL.

3. Spara den kompletterade församlingsfilen, och spara den sen med annat namn. I kopian tar du bort de avklarade posterna. Sortera de återstående personerna från 1967-1972 i personnummerordning och skriv ut dem. Notera och memorera intervallet för födelseår som flertalet personer ligger inom, och även udda sena dödsår i slutet av listan.

4. Hur ska du nu arbeta med MTL för att slippa gå igenom allihop 1967-1972? Den adress som ska in i Excelfilen är ju den som gällde vid dödsfallet.

De flesta personerna torde (i alla fall för en landsortskommun med liten omflyttning) finnas med i MTL 1967, men den är alltså extremt svårläst. Du måste ofta kolla olika sifferkombinationer eftersom det är svårt att skilja på 3, 5 och 9 till exempel.

Det är bättre att börja med MTL 1968 och ta personerna från 1967 senare. Gå igenom längden person för person och jämför mot den utskrivna personnummerlistan. Notera alla saknade uppgifter, och även fastighetsbeteckning och sidnr/löpnr så det går att hitta personer igen om det behövs.

För de personer som avlidit efter 1968 (eller egentligen det datum i slutet av 1968 då längden upprättades, se tjänstemannens signatur i MTL) får du sen kolla om de uppgifter du noterat fortfarande stämmer i den förmodat sista MTL som personen ska vara med i.

5. Hur som helst blir det mycket slående fram och tillbaka i de olika längderna. Förhoppningsvis återstår sen en klart kortare lista med personer som får kollas mot hela MTL 1967. Dock har du kanske hittat ledtrådar i form av makens bostadsadress, så att du kan hitta några rätt snabbt.